تکوين طب

نمايندگي دستگاه هاي سونوگرافي و اکوکارديوگرافي سامسونگ، دستگاه هاي راديولوژي DRGEM، دستگاه هاي OPG و دستگاه الکتروشوک Nihon Kohden و … مي باشد.

info@takvin.net
02188765011

فرم ارتباط با بخش فروش

موارد ستاره دار الزامی است

اطلاعات تماس

عنوان *نام *نام خانوادگی *پست الکترونیکی *تلفن همراه *شماره تماس کاری *اطلاعات شرکت

نام شرکت *عنوان شغلیزمینه تخصصی *زمینه کارینوع شرکت *آدرس کامل پستی *


جزییات تماس

نوع درخواست *ملاحظاتمتعهد به قبول کلیه تعهدات بوده و صحت اطلاعات وارد شده را تایید می نمایم