تکوين طب

نمايندگي دستگاه هاي سونوگرافي و اکوکارديوگرافي سامسونگ، دستگاه هاي راديولوژي DRGEM، دستگاه هاي OPG و دستگاه الکتروشوک Nihon Kohden و … مي باشد.

info@takvin.net
02188765011

چشم انداز و اهداف

چشم انداز ما ایجاد یک سازمان مبتنی بر ارزش است که مفهوم اصلی مسئولیت نسبت به مشتریان ، کارمندان و جامعه پزشکی در قلب این دیدگاه قرار دارد. به اشتراک گذاشتن دانش و تخصص در جهت ایجاد ارزش هدف نهایی و بر همین اساس ” سازماندهی انتخاب ” و “ارائه خدمات بهداشتی با کیفیت برتر” به عنوان ماموریت تکوین طب تعریف گردیده تا بتواند صنعت “مراقبت سلامت” را در ایران به ارمغان بیاورد.