تکوين طب

نمايندگي دستگاه هاي سونوگرافي و اکوکارديوگرافي سامسونگ، دستگاه هاي راديولوژي DRGEM، دستگاه هاي OPG و دستگاه الکتروشوک Nihon Kohden و … مي باشد.

info@takvin.net
02188765011

Nihon Kohden Certificate Of Attendance

تاریخ

۱۳۹۶-۰۷-۱۲

دسته بندی

دستاوردها در یک نگاه