تکوين طب

نمايندگي دستگاه هاي سونوگرافي و اکوکارديوگرافي سامسونگ، دستگاه هاي راديولوژي DRGEM، دستگاه هاي OPG و دستگاه الکتروشوک Nihon Kohden و … مي باشد.

info@takvin.net
02188765011

نویسنده: لیلی ملک لو

شرکت تکوین طب ، نماینده انحصاری سیستم های پیشرفته اکوکاردیوگرافی کمپانی سامسونگ کره جنوبی ، با همکاری بیمارستان نمازی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی شیراز سمینار یک روزه علمی اکوکاردیوگرافی با مبحثInterventional Procedures in...

بیستر بخوانید

دانشگاه علوم پزشکی کاشان با همکاری شرکت تکوین طب ، نماینده انحصاری سیستم های سونوگرافی کمپانی سامسونگ کره جنوبی ، اقدام به برگزاری سمینار دو روزه سونوگرافی داپلر با سخنرانی جناب...

بیستر بخوانید

همراه با تکوین طب ، نماینده انحصاری سیستم های اکوکاردیوگرافی کمپانی سامسونگ کره جنوبی ، اخبار بیستمین کنگره تازه های قلب و عروق را دنبال کنید . سایت خبری آفتاب : http://www.aftabir.com/news/article/view سایت...

بیستر بخوانید