تکوين طب

نمايندگي دستگاه هاي سونوگرافي و اکوکارديوگرافي سامسونگ، دستگاه هاي راديولوژي DRGEM، دستگاه هاي OPG و دستگاه الکتروشوک Nihon Kohden و … مي باشد.

info@takvin.net
02188765011

دوره های آموزش فنی سامسونگ

دوره های آموزش فنی سامسونگ

در جهت ارتقا سطح علمی پرسنل فنی شرکت تکوین طب ،و در راستای بهبود روزافزون خدمات پس از فروش ( نصب ، راه اندازی ، ارتقا سیستم ، تعمیرات ، … سیستم های سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی ) دوره های مستمرآموزشی با حضور مهندسین آموزشی دفتر مرکزی سامسونگ برنامه ریزی و اجرا گردیده است.بدیهی است پس از اتمام دوره آموزشی و پس از تایید صلاحیت و توانمندی هر یک از پرسنل حاضر در این جلسات شرکت سامسونگ نسبت به صدور گواهی های پایان دوره – Certificate – اقدام می نماید. هر یگ از این گواهی های مذکور ، تایید و دلیلی بر نظارت مستقیم دفتر مرکزی سامسونگ بر کلیه خدمات پس از فروش ارائه شده توسط واحد فنی شرکت تکوین طب می باشد.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.