تکوين طب

نمايندگي دستگاه هاي سونوگرافي و اکوکارديوگرافي سامسونگ، دستگاه هاي راديولوژي DRGEM، دستگاه هاي OPG و دستگاه الکتروشوک Nihon Kohden و … مي باشد.

info@takvin.net
02188765011

FOLLOW ICCU 2018 HERE

FOLLOW ICCU 2018 HERE

همراه با تکوین طب ، نماینده انحصاری سیستم های اکوکاردیوگرافی کمپانی سامسونگ کره جنوبی ، اخبار بیستمین کنگره تازه های قلب و عروق را دنبال کنید .

سایت خبری آفتاب :

http://www.aftabir.com/news/article/view

سایت خبری فصل اقتصاد : 

 

http://www.fasleqtesad.ir/Fa/News/179239/جدیدترین-فناوری‌های-پزشکی-سامسونگ-در-بیستمین-کنگره-قلب‌-و-‌عروق

سایت خبری ایسنا :

 

https://www.isna.ir/news/97061909467/%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.