تکوين طب

نمايندگي دستگاه هاي سونوگرافي و اکوکارديوگرافي سامسونگ، دستگاه هاي راديولوژي DRGEM، دستگاه هاي OPG و دستگاه الکتروشوک Nihon Kohden و … مي باشد.

info@takvin.net
02188765011

هفدهمین کنفرانس علمی ادواری انجمن اکوکاردیوگرافی ایران

هفدهمین کنفرانس علمی ادواری انجمن اکوکاردیوگرافی ایران

هفدهمین کنفرانس علمی ادواری انجمن اکوکاردیوگرافی ایران با موضوع بررسی دستاوردهای EUROECHO 2018 در سالن D بیمارستان  قلب و عروق شهید رجایی مورخ 1397/10/20 برگزار می گردد.

شرکت تکوین طب به عنوان اسپانسر و در کنار انجمن اکوکاردیوگرافی ایران میزبان شما در این برنامه خواهد بود.

بدون دیدگاه

با عرض پوزش، فرم نظر در این زمان بسته است.